Ενδοδοντική Θεραπεία

Σκοπός της ενδοδοντικής θεραπείας (απονεύρωσης) είναι η απομάκρυνση της φλεγμονής και η διατήρηση του δοντιού στο στόμα, ενώ αυτό είναι υγιές και λειτουργικό.  Εναλλακτικά το δόντι θα πρέπει να εξαχθεί.

Η ενδοδοντική θεραπεία (απονεύρωση) είναι η θεραπευτική διαδικασία κατά την οποία γίνεται δυνατή η διατήρηση ενός δοντιού στο στόμα όταν αυτό έχει υποστεί βλάβη.

Η βλάβη του δοντιού μπορεί να οφείλεται σε τερηδόνα, σε κάταγμα, σε τραύμα, σε μεγάλα σφραγίσματα ή σε παλαιές προσθετικές εργασίες όπως είναι οι θήκες ή οι γέφυρες.

Η βλάβη αυτή έχει ως αποτέλεσμα έντονο πόνο, πόνο κατά τη μάσηση και ενίοτε πρήξιμο της περιοχής γύρω από το προσβεβλημένο δόντι.

search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close